NaboOvervågning

Fra NaboOvervågning til Nabohjælp og NaboAlarm

Projekt NaboOvervågning blev opfundet af Jersie Strands Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening i tæt samarbejde med Karlslunde Politi og efter inspiration fra USA og Det Kriminalpræventive Råd i midten af 1980'erne.
Jeg var medlem af bestyrelsen i Jersie Strands Grundejerforening, og var senere formand i en årrække. Vi fik trykt klistermærker og foldere, som vi delte ud til medlemmerne, og det fik antallet af indbrud til at falde. Den gamle folder kan ses her.

Vi syntes det gik så godt at resten af landet også skulle have glæde af det så vi kontaktede Det Kriminalpræventive Råd og blev indkaldt til møder med dem.
Poul Boye Larsen var formand for Jersie Strands Grundejerforening og Bent Skar var formand for Solrød Strands Grundejerforening. De to var til tre møder med Det Kriminalpræventive Råd. På de første to møder var rådets medlemmer smilende og syntes det var en god idé, men på det tredje møde vendte mundvigene nedad, rådet havde besluttet at det ikke kunne bruges til noget.
Kort tid efter lancerede Det Kriminalpræventive Råd så Nabohjælp, som var identisk med vores NaboOvervågning, men manglede det tætte samarbejde med politiet, der var et centralt element i NaboOvervågning.

I midten af 1990'erne lancerede TDC en naboalarmboks, der kunne tilsluttes kabelTV-nettet. Det fungerede således, at hvis der var alarm i et hus, der havde sådan en boks, så ville alle bokse give alarm, og man ville på TV-skærmen kunne se hvorfra alarmen kom.
Vi skrev straks til TDC at det ville vi gerne have, men efter nogen år, og inden vi nåede at få det opgav TDC projektet.
Vi forsøgte at få andre alarmfirmaer bl.a. Falck til at levere noget tilsvarende, men der var ingen der kunne.

Herefter opstod så idéen om at lave noget selv. Og jeg var også gået i gang i 2005, men så kom projekt MadNet i vejen og projekt NaboAlarm blev udsat, men ikke glemt.

I 2013 kom lockouten af lærerne så MadNettet gik i stå, og det gav tid til at gå i gang med NaboAlarmen igen.
Nu er jeg medlem af bestyrelsen i Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn, og NaboAlarm er lige aktuelt.
Desuden er internet og mobiltelefoni blevet hvermands eje, og det gør NaboAlarmen både bedre og billigere at udvikle og at bruge.

Der går altså en lige linje fra NaboOvervågning til Nabohjælp og NaboAlarm.

Med venlig hilsen
Tommy Johannessen

NaboAlarm ApS · Klaringen 15 · 4174 Jystrup · 56 14 06 00 · post@naboalarm.dk